ورود به سایت

آمار بازدید

 

اطلاعیه

احتراما به استحضار اعضای محترم انجمن صنفی می رساند " آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول " انجمن صنفی مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت خراسان رضوی در تاریخ ۱۲ /۶/ ۹۶  ساعت ۱۸ در محل دفتر انجمن واقع در خیابان مهدی نبش مهدی۴ برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء درخواست می گردد که در این جلسه حضور به هم رسانند.

 

موضوع جلسه: 
 
- گزارش عملکرد هیات مدیره؛ خزانه دار و بازرس انجمن
- تغییر میزان حق عضویت و ورودیه اعضاء

 

 

بسمه تعالی 

به وب سایت رسمی انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی صنایع خراسان رضوی خوش آمدید. 

از اینجا فایل تعیین حداقل دستمزد مدیران، مسئولین، کارشناسان کنترل کیفیت استان را دریافت نمایید